Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Ogłoszenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Informacja odnośnie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt V W 9/19


Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt Ns 111/19 - spis inwentarza


Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 758/18

Informacja odnośnie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt V W 9/19


Informacja odnośnie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt VK 87/18


Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Co 169/19


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt VI N 433/19


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 458/19

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 464/19


Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 182/19


Informacja odnośnie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt V W 9/19


Informacja odnośnie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt VK 87/18


Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. akt I Ns 581/18


Ogłoszenie o likwidacji niepodjętego depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 288/19


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 427/19


Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 264/19

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 286/19

Informacja odnośnie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt VK 87/18

Informacja odnośnie wydania kart wstępu na salę rozpraw w sprawie o sygn. akt VK 386/18

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów na ławników na lata 2020-2023

Ogłoszenie o stwierdzeniu nabycia spadku w sprawie o sygn. akt VI Ns 1191/15


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 2200/17 dot. wydawania kart wstępu na salę rozpraw

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. akt I Ns 396/18

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 237/19

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. akt I Ns 214/19

Informacja w sprawie wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 21 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt VK 386/18

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 166/19

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 175/19

Informacja w sprawie o sygnaturze XI W 2200/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw (termin rozprawy został odwołany)

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 728/18

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 44/19

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 172/18

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 775/18

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 794/18

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego w sprawie o sygn. VI Ns 731/18

Informacja w sprawie o sygnaturze XI W 2200/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie o sygn. akt II Ko 808/18, PR 2 Ds 1236/10/VII

Ogłoszenie o wpływie wpisu aktu notarialnego w sprawie o sygn. akt VI Ns 85/19

Ogłoszenie o sporządzeniu złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 739/18

Ogłoszenie o sporządzeniu złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 294/18

Ogłoszenie o sporządzeniu złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I ns 750/18

Informacja w sprawie o sygnaturze VK 386/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 405/18

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. akt. I Ns 653/16

Informacja w sprawie o sygnaturze V K 386/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Informacja w sprawie o sygn. XI W 2200/17 dot. wydawania kart na salę rozpraw

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 735/18

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu sądowego w sprawie o sygn. VI Ns 730/18

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygnaturze akt VI Ns 749/18


Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygnaturze akt VI Ns 12/18

Informacja w sprawie o sygn. XI W 2200/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Informacja w sprawie o sygn. VK 386/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Ogłoszenie o złożenie do depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 691/18

Informacja w sprawie o sygn. XI W 2200/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 17 grudnia 2018 roku


Ogłoszenie o złożenie do depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 729/18

Informacja w sprawie o sygn. VK 386/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 13 grudnia 2018 roku

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 693/18


Informacja w sprawie o sygn. XI W 2200/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 23 listopada 2018 roku


Informacja w sprawie o sygn. XI W 717/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 19 grudnia 2018 roku


Informacja w sprawie o sygn. XI W 717/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 14 grudnia 2018 roku


Informacja w sprawie o sygn. XI W 717/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 5 grudnia 2018 roku

Informacja w sprawie o sygn. XI W 717/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 27 listopada 2018 roku


I
nformacja w sprawie o sygn. VK 386/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 19 listopada 2018 roku

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. akt I Ns 643/17


Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 609/18


Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 561/18


Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. VI Ns 496/18

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 559/18

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. VI Ns 554/18


Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 560/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 557/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 562/18


Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 102/18


Informacja w sprawie o sygn. VK 386/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw


Informacja w sprawie o sygn. XI W 2200/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw


Informacja w sprawie o sygn. XI W 4009/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Informacja w sprawie o sygn. XI W 717/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. VI Ns 272/17


Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 346/18


Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku w sprawie o sygn. VI Ns 482/18


Ogłoszenie o przetargu publicznym na dzierżawę powierzchni pod instalację automatów KC/SR/6/18

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 428/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 426/18

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 412/18


Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt VI Ns 406-18


Ogłoszenie o przetargu publicznym na dzierżawę powierzchni pod instalację automató
w


Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 192/18

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 284/18


Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 321/18

Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 191/18


Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 193/18


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 2617/18 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 26 lipca 2018 roku


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 2059/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 19 lipca 2018 roku


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 1997/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 18 czerwca 2018 roku


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 2617/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 21 czerwca 2018 roku
(termin odwołany)

Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 3072/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw na dzień 19 czerwca 2018 roku


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 199/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt I Ns 46/18


Międzynarodowy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 2059/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 86/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 95/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 81-18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 90/18


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 1997/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw dnia 24 kwietnia 2018 roku


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 87/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 82/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 45-18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 96/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 92/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 84/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 97/18


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 91/18

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 89/18

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 80/18

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie do depozytu o sygn. akt VI Ns 822/17


Ogłoszenie o sporządzeniu spisu inwentarza o sygn. akt VI Ns 26/18


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 2059/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt I Ns 520/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt I Ns 3/18


Informacja w sprawie o sygn. akt XI W 1997/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt I NS 919/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt I Ns 782/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 708/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 826/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 835/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 817/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 823/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 832/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 814/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 812/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 821/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 830/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 836/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 829/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 827/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 820/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 818/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 811/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 837/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 828/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 819/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 810/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 719/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 716/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 670/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 770/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 764/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 715/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 713/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 712/17


Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 718/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 717/17

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 714/17


Informacja w sprawie o sygn. XI W 2059/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Informacja w sprawie o sygn. XI W 1997/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Ogłoszenie o złożeniu do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 773/17


Ogłoszenie o złożenie do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 767/17


Ogłoszenie o złożenie do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 761/17


Ogłoszenie o złożenie do depozytu Sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 771/17

Ogłoszenie o złożenie do depozytu Sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 765/17

Ogłoszenie o zezwolenie na złożenie do depozytu w sprawie o sygn. akt VI Ns 766/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 339/17

Ogłoszenie o złożenie do depozytu Sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 673/17(5)

Ogłoszenie o złożenie do depozytu Sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 673/17(4)

Ogłoszenie o złożenie do depozytu Sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 673/17(3)

Ogłoszenie o złożenie do depozytu Sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 673/17(2)

Ogłoszenie o złożenie do depozytu Sądowego w sprawie o sygn. akt VI Ns 673/17(1)

Ogłoszenie o zabezpieczenie spadku oraz sporządzenie spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt VI Ns 693/17

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie o sygn. akt I Ns 381/17

Informacja w sprawie o sygn. XI W 2059/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Informacja w sprawie o sygn. XI W 1997/17 dot. wydania kart wstępu na salę rozpraw

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 477/17 o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Ryszardzie Edmundzie Jemiołowskim

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 404/17 o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Zygmuncie Górskim


Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 584/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 299/17 o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Stanisławie Bednarskiej

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 139/17  o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Janie Bogusławie Kowalskim

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1059/17 o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Zenonie Brodowiczu

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 270/17 o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Witoldzie Józefie Pieczyńskim

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 334/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 331/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 329/17 o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 336/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 176/17 o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Jerzym Mieczysławie Topce


Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 76/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 338/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt II Ns 1198/94 o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stefanii Murawskiej

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 196/17 o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Krystynie Annie Grela

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 82/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 73/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 70/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 79/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 84/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 81/17 o o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 72/17 o o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 75/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1279/16 o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Andrzeju Władysławie Gawryś

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 77/17 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego


Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 10/17 o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Stanisławie Jabłońskim

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 1242/16 o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Mieczysławie Eugeniuszu Osińskim

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 203/16 o złożeniu wykazu inwentarza po Teresie Bieńko

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 1186/16 o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wacławie Stanisławie Bucelskim

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 1213/16 o o zezwolenie na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 769/16 o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Wandzie Kiełbasińskiej

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 996/16 o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Danucie Bronisławie Nowak

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 203/16 o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Barbarze Aleksandrze Smolińskiej

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 1106/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 1101/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 922/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 945/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 999/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 753/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 938/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 822/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 780/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 817/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 812/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 786/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 1006/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 1004/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 1001/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 948/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 941/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Zofii Morek I Ns 906/16

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 949/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 925/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 942/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 917/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 814/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 783/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 819/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 777/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygnaturze akt VI Ns 612/16 o o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Żurkowskim

Ogłoszenie do postanowienia VI Ns 16/16 o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mirosławie Teresie Kosek

Ogłoszenie do postanowienia VI Ns 539/16 o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego  po Jerzym Donacie

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Jerzym Karolaku oraz Teresie Antoninie Kamińskiej

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 180/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 178/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 176/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 174/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 172/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 170/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 168/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 166/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt VI Ns 164/16 o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Ogłoszenie do postanowienia VI Ns 1447/15 o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Władysławie Helenie Zygmuntowicz

Ogłoszenie do postanowienia VI Ns 855/15 o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Halinie Henryce Szczepańskiej z domu Drużyńskiej.

Ogłoszenie do postanowienia VI Ns 1375/03 o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Elżbiecie Amelii Zaremba.

Ogłoszenie do postanowienia VI Ns 1293/15 o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Andrzeja Karola Napieralskiego.

Ogłoszenie do postanowienia VI Ns 194/15 o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Władysława Rybarczyka.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij