Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Ogłoszenie o konkursie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm. ) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( poz. 1228)

Prezes Sądu Rejonowego

w Grodzisku Mazowieckim

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego

Liczba planowanych wolnych stanowisk – 1 ( w ramach umowy – zastępstwa).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego konkurs składa się z trzech etapów:

1) etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)  etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata, który odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 21/23 w dniu 16 maja 2018 roku

3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Sądu   Rejonowego   w   Grodzisku   Mazowieckim   ul. Bartniaka  21/23   w  dniu

wskazanym w późniejszym terminie.

Ilość etatów – 1 ( w ramach umowy – zastępstwa).

W myśl art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm. ) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:


1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4. ukończyła 24 lata,

      Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata dołączonych do zgłoszenia:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej,
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra  albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
  4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
  7. aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  8. do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.Termin i miejsce złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

  1. Termin złożenia zgłoszenia: do dnia 25 kwietnia 2018 roku
  2. Miejsce złożenia zgłoszenia : bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 21/23, pokój 203 ( tel. 22 77-09-260 ), bądź drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na asystenta sędziego Nr K/1222/4/18” na adres :

Prezes Sądu Rejonowego

W Grodzisku Mazowieckim

Ul. Bartniaka 21/23

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki


Informacje dodatkowe:

1)      Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz informacja o wynikach konkursu opublikowane będą na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, a także Biuletynie Informacji Publicznej ( strona internetowa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim).

2)      Zgłoszenia niespełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone.

3)      Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim pod numerem tel. 22 77 – 09 – 260.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij