Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

ul. Bartniaka 21/23 oraz ul. Kościuszki 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.  (22) 77 09 200


NIP 529-12-38-558
REGON 000324790Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
oraz Czytelnia Akt
w zakresie II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Ksiag Wieczystych znajduje się na parterze w budynku
przy
ul. Bartniaka 21/23,

tel. 22 77-09-200

Punkt Informacyjny (PI)
oraz Czytelnia Akt
w zakresie I Wydziału Cywilnego
znajduje się w budynku przy
ul. Kościuszki 14.
                                                                                                                               


U W A G A !!!

Uprzejmie informujemy,
że z dniem 9 lipca 2018 roku  zostaje utworzony
Punkt Informacyjny I Wydziału Cywilnego
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14.
 
Wszelką korespondencję do Wydziału I Cywilnego oraz II ZKSS
 prosimy kierować oraz składać na wyżej wymieniony adres.

 


UWAGA!!!
 Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
dni  2 maja, 21 czerwca, 16 sierpnia, 24 grudnia i 27 grudnia 2019 roku
zostały ustalone
dniami wolnymi od pracy
dla pracowników Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,
z jednoczesnym obowiązkiem ich odpracowania odpowiednio:
18 maja, 6 lipca, 7 września, 7 grudnia 2019 roku i 4 stycznia 2020 roku.


Uprzejmie informujemy, że aktualnie rozpoznawanie wniosków wieczystoksięgowych w Sądzie Rejonowym
w Grodzisku Mazowieckim trwa około 3 miesięcy.


Od dnia 1 kwietnia 2018 roku kasa w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim
będzie zamknięta.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Sądu dotyczące dochodów Skarbu Państwa,
sum na zlecenie i wpłat na FPPiPP przyjmowane będą w siedzibie

Banku Spółdzielczego przy ul. Kilińskiego 25 w Grodzisku Mazowieckim w poniedziałki od godz. 8:00 do 17:00
w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 16:00.

Osoby dokonujące wpłat na rzecz Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
zwolnione będą z opłat i prowizji bankowych.

                                       

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018


Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.


UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • · dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

  • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu
                                  
                                                                        

Kierownik Biura Obsługi Interesanta:
Weronika Wiśniewska

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek-piątek 8:30 – 15:30
przerwa 12:00 - 12:20


Zamawianie akt do wglądu:
poniedziałek – piątek 8:30 – 15.30

Biuro Podawcze
dla instytucji

poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek - piątek
8:30 - 15:30
przerwa 12:00 - 12:20


Zamówienie akt jest możliwe:

- osobiście w BOI lub PI
- telefonicznie:

 (22) 77-09-200
 Wydział Ksiąg Wieczystych: (022) 77-09-270

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@grodzisk.sr.gov.pl

pi.wydzial.cywilny@grodzisk.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesantów oraz Punkt Informacyjny udziela informacji na temat:

  • stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych informacje co do stanu sprawy przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie udzielane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury akt sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia i czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym,

  • rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie,

  • siedzib innych sądów, a także numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy, wysokości kosztów i opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,

  • możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego) z urzędu,


Zasady udzielania informacji telefonicznych:

Zgodnie z §97 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy sądu udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej, w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, skazano, uniewinniono)

3. Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

                                                                  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij