Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Lista sędziów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


 

Sędzia Sądu Okręgowego                             w Warszawie

Wydział


1

Ambroziak Agnieszka

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

2

Antosiewicz Magdalena

II Wydział Cywilny


3

Asłanowicz Paulina

I Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

4

Badowska Danuta

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


5

Bajak Jacek

I Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

6

Baran Agnieszka

XX Wydział Gospodarczy


7

Bartosiewicz Katarzyna

XVI Wydział Gospodarczy


8

Bartoszewska Anna

IV Wydział Cywilny


9

Bator-Ciesielska Anna

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

10

Beczek Waldemar

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


11

Bedyńska-Abramczyk Agnieszka

XXIV Wydział Cywilny


12

Bednarczyk Piotr

XXV Wydział Cywilny


13

Bitner Joanna

III Wydział Cywilny


14

Błażejczyk Anna

XXV Wydział Cywilny


15

Bojańczyk Katarzyna

XXIV Wydział Cywilny


16

Bojarczuk Piotr

X Wydział Karny- Odwoławczy


17

Bołonkowski Jan

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

18

Bronowicka Edyta

XX Wydział Gospodarczy


19

Budzianowska Barbara

XXIV Wydział Cywilny


20

Bujok Krystyna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


21

Capałowska Katarzyna

VIII Wydział Karny


22

Celej Marek

XII Wydział Karny


23

Chazan Bernard

II Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

24

Chłopecka Bożena

I Wydział Cywilny


25

Chmiel Grzegorz

III Wydział Cywilny


26

Chmielewski Krzysztof

X Wydział Karny- Odwoławczy


27

Cieszko Janusz

IX Wydział Karny-Odwoławczy


28

Cylc Ewa

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana  do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

29

Cywińska Ewa

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


30

Czyżewska Dorota

XXI Wydział Pracy


31

Dąbrowska Urszula

XX Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

32

Dąbrowski Dariusz

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

33

Delalicz de Laval Dorota

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


34

Derejczyk Agnieszka

IV Wydział Cywilny


35

Dobieszewska Hanna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


36

Dobosz Paweł

XVIII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

37

Dobrzańska Magdalena

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


38

Doleżal Michał

IX Wydział Karny-Odwoławczy


39

Domańska Agnieszka

XII Wydział Karny


40

Dominiak Monika

XXIV Wydział Cywilny


41

Du Château Paweł

XVIII Wydział Karny


42

Dudziuk Maria

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

43

Dziachan Lidia

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


44

Dziekańska Alicja

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


45

Dzierżko Beata

XVI Wydział Gospodarczy


46

Falkowska Iwona

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

47

Feliga Przemysław

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

48

Fidrysiak Grzegorz

IX Wydział Karny-Odwoławczy


49

Fiedorowicz Ewa

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

50

Figura Magdalena

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


51

Fronczak Agnieszka

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


52

Fronczyk Alicja

I Wydział Cywilny


53

Fryc Artur

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

54

Gal Tomasz

XXV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

55

Gałas Anna

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

56

Gąciarek Piotr

XII Wydział Karny


57

Gąsior Hubert

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

58

Gierzyński Bogdan

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


59

Gocławska Elwira

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


60

Godlewska Irena

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


61

Górecka Anita

XXI Wydział Pracy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

62

Górna Bożena

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


63

Góźdź Sylwia

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

64

Grabowska Joanna

XIX Wydział Wizytacyjny


65

Grajek Monika

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

66

Grochowicz Tomasz

VIII Wydział Karny


67

Grunwald Danuta

IX Wydział Karny-Odwoławczy


68

Gruszczyński Maciej

VIII Wydział Karny


69

Grzegorzewska Iwona

XX Wydział Gospodarczy


70

Grzybczak-Stachyra Agnieszka

VII Wydział Cywilny Rejestrowy 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

71

Gulbinowicz Magdalena

XIX Wydział Wizytacyjny


72

Gutkowska Beata

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


73

Herman Beata

XIX Wydział Wizytacyjny


74

Hrycaj Anna

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

75

Hudała Leszek

XII Wydział Karny


76

Hut Joanna

IX Wydział Karny-Odwoławczy


77

Idzikowska Urszula

XXIV Wydział Cywilny


78

Iwanowska Renata

XVI Wydział Gospodarczy


79

Iwańska Marzena

XX Wydział Gospodarczy


80

Iwaszko Mariusz

X Wydział Karny-Odwoławczy


81

Iwaszko Anna

XX Wydział Gospodarczy


82

Jackowski Mariusz

X Wydział Karny-Odwoławczy


83

Janas Anna

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie

84

Janicki Bartosz

XXVI Wydział Gospodarczy


85

Jankowska Monika

X Wydział Karny-Odwoławczy


86

Jankowska-Bebeszko Wanda

X Wydział Karny-Odwoławczy


87

Jarmołowicz-Łochańska Bogusława

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


88

Jarosz Agnieszka

XII Wydział Karny


89

Jaskłowski Tomasz

IV Wydział Cywilny


90

Jończyk Ewa

III Wydział Cywilny


91

Kachnowicz Danuta

XII Wydział Karny


92

Kacperska Marietta

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


93

Kalata Dorota

XXV Wydział Cywilny


94

Kieta Paweł

XXIII Wydział Gospodarczy- Odwoławczy


95

Kiper Ewa

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


96

Kiper Jerzy

XXVI Wydział Gospodarczy


97

Kisiel Katarzyna

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

98

Klimowicz Łukasz

XXVI Wydział Gospodarczy


99

Kluz Piotr

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Kierownik Szkolenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie

100

Kluziak Małgorzata

XXI Wydział Pracy

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

101

Kobus Tomasz

XVIII Wydział Karny


102

Kochan Grzegorz

XXI Wydział Pracy


103

Kociołek Marian

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

104

Komorowicz Agnieszka

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


105

Konopka Iwona

IX Wydział Karny-Odwoławczy


106

Kopacz Renata

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


107

Kornaszewska-Kostaniak Małgorzata

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


108

Korzeń Joanna

III Wydział Cywilny


109

Kosicka Małgorzata

XXI Wydział Pracy


110

Kowalik Anna

XVI Wydział Gospodarczy


111

Kowalik Danuta

XXV Wydział Cywilny


112

Krasnodębski  Andrzej

XVIII Wydział Karny


113

Kruczkowska Joanna

III Wydział Cywilny


114

Kruszyński Maciej

XX Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

115

Kubczak Magdalena

IV Wydział Cywilny


116

Kubica Andrzej

XXIII Gospodarczy-Odwoławczy


117

Kujawa Iwona

XXI Wydział Pracy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

118

Kulma Sylwia

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

119

Kurkowska Eliza

II Wydział Cywilny


120

Kurc-Mazurkiewicz Magdalena

XX Wydział Gospodarczy


121

Kuryłek Andrzej

I Wydział Cywilny


122

Latosińska Renata

XXV Wydział Cywilny


123

Ledzion Izabela

XVIII Wydział Karny


124

Leszczyńska-Furtak Ewa

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Rzecznik prasowy ds. karnych,
delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

125

Lewandowska Jolanta

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


126

Ligoń-Krawczyk Ewa

I Wydział Cywilny


127

Litwiniec Bernard

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


128

Łabuda Jacek

XX Wydział Gospodarczy


129

Ładak Beata

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


130

Łazarska Aneta

XXIII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy


131

Łączyńska-Mendakiewicz Aleksandra

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


132

Łubowski Dariusz

VIII Wydział Karny


133

Łuczak Sylwia

XXV Wydział Cywilny


134

Łukaszewicz Monika

XVIII Wydział Karny


135

Łukaszuk Agnieszka

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

136

Machnio Sławomir

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


137

Machoń Joanna

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


138

Maciejowska Joanna

IV Wydział Cywilny

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

139

Magdziarz Izabela

XVIII Wydział Karny


140

Majewska Magdalena

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

141

Makowski Arkadiusz

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


142

Malinowska Ewa

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

143

Malinowski Adam

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

144

Małek Wojciech

VIII Wydział Karny


145

Maniecka-Tomiczek Maria

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


146

Marek-Trocha Jolanta

XVIII Wydział Karny


147

Matlak Agnieszka

III Wydział Cywilny


148

Mączkowska Małgorzata

II Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

149

Michalska-Proć Anna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


150

Misztela-Leszczyńska Anna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


151

Miśkiewicz Grzegorz

XII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

152

Miśkowiec Bożena

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

153

Młyński Rafał

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


154

Myśliwska Urszula

X Wydział Karny-Odwoławczy


155

Najjar Beata

VIII Wydział Karny

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

156

Nałęcz Magdalena

XXIII Wydział Gospodarczy–Odwoławczy 

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

157

Napiórkowska-Piłat Kamila

VIII Wydział Karny

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

158

Niezabitowska-Nowakowska Monika

VIII Wydział Karny


159

Nowak Beata

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


160

Nowakowska Anna

XIX Wydział Wizytacyjny


161

Obszyńska-Małocha Aneta

IX Wydział Karno-Odwoławczy
162

Olczak-Dąbrowska Dagmara

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

163

Olejnik-Tyszka Renata

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

164

Opiłowska-Starzec Dorota

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


165

Orłowski Kazimierz

XXV Wydział Cywilny

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

166

Owczarewicz Agnieszka

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

167

Pałdyna Tomasz

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

168

Parczewska Katarzyna

XIX Wydział Wizytacyjny


169

Parzyszek Leszek

XII Wydział Karny


170

Patulski Bogumił

XXI Wydział Pracy


171

Pawłowska Monika

XXVI Wydział Gospodarczy

Kierownik Szkolenia
Koordynator ds. mediacji

172

Perdion - Kalicka Małgorzata

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

173

Petryna Krzysztof

IX Wydział Karny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

174

Piasecka Maria

XIX Wydział Wizytacyjny


175

Piber Wiktor

XXIII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy


176

Pietrzyk Bożenna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


177

Piotrowski Michał

XVIII Wydział Karny


178

Piwowarska Beata

XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych


179

Piwowarun-Kołakowska Joanna

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

180

Podedworny Zbigniew

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


181

Pogorzelska Anna

XXV Wydział Cywilny


182

Polakowski Marcin

II Wydział Cywilny


183

Popielarska Monika

XIX Wydział Wizytacyjny


184

Proniewska Eliza

X Wydział Karny-Odwoławczy


185

Przybylski Mirosław

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

186

Ptaszek Anna

VIII Wydział Karny


187

Puchalska Grażyna

X Wydział Karny-Odwoławczy


188

Puchalska Renata

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

189

Pusz-Florkiewicz Dagmara

IX Wydział Karny-Odwoławczy


190

Pyszków Maria

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


191

Pyzio Paweł

XXIV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

192

Rachocka Anna

XX Wydział Gospodarczy


193

Radlińska Dorota

XII Wydział Karny


194

Radojewska Agnieszka

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

195

Radomińska Małgorzata

X Wydział Karny- Odwoławczy


196

Rafałko Agnieszka

III Wydział Cywilny


197

Rękosiewicz Witold

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


198

Roszkowska-Matusik Magdalena

X Wydział Karny- Odwoławczy


199

Rowicki Marcin

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

200

Rudziński Oskar

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


201

Rzepkowska-Żuk Anna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


202

Rzewuska Bożena

XXI Wydział Pracy


203

Rzewuska Izabella

IX Wydział Karny-Odwoławczy


204

Sadowska Marta

XVI Wydział Gospodarczy


205

Sajur-Kordula Magdalena

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

206

Sawa Monika

XXI Wydział Pracy


207

Schab Piotr

X Wydział Karny-Odwoławczy

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

208

Sędrowska Ada

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

209

Siemianowicz-Orlik Małgorzata

XXIII Gospodarczy - Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

210

Sieradz Joanna

XX Wydział Gospodarczy


211

Skalska Monika

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


212

Skwara Cezary

XVI Wydział Gospodarczy


213

Sławińska Małgorzata

II Wydział Cywilny

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie,
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

214

Smaga Karol

IV Wydział Cywilny


215

Smoderek Maja

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

216

Smołucha Jadwiga

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

217

Sobczak-Barańska Alina

XVIII Wydział Karny


218

Sobieszczański Andrzej

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


219

Sobkowicz Małgorzata

IV Wydział Cywilny


220

Sobkowicz Marek

IX Wydział Karny-Odwoławczy


221

Solka Mariusz

III Wydział Cywilny


222

Stasiów Katarzyna

XII Wydział Karny


223

Staszewska Joanna

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

224

Stawecka Krystyna

XXV Wydział Cywilny

delegowana  do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

225

Sterkowicz Andrzej

IV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

226

Stokowska-Komorowska Dorota

XXIV Wydział Cywilny


227

Strączyńska Anna

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

228

Szanciło Anna

XX Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

229

Szanciło Tomasz

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

230

Szarek Dorota

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

231

Szczęch Maciej

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń


232

Szczurowska Emilia

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

233

Szczurowski Tomasz

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

234

Szewczyk-Kubat Adrianna

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

235

Szkandera Anna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


236

Szulewicz Ireneusz

XVIII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

237

Szumniak  Izabela

VIII Wydział Karny


238

Szuwarowska Monika

XX Wydział Gospodarczy


239

Szymacha-Zwolińska Anna

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

240

Szymkiewicz-Trelka Małgorzata

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


241

Śliwińska-Stępień Magdalena

XVI Wydział Gospodarczy


242

Talarczyk Ewa

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

243

Techman Agnieszka

IX Wydział Karny-Odwoławczy


244

Teofilak Ewa

XVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP 

245

Toczyńska Karolina

XXVI Wydział Gospodarczy


246

Tomczyk-Zięba  Marzena

XII Wydział Karny


247

Trautman Dorota

XIX Wydział Wizytacyjny

Rzecznik prasowy ds. cywilnych,

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

248

Tuleya Igor

VIII Wydział Karny


249

Turek Maria

VIII Wydział Karny


250

Turliński Andrzej

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

251

Tyliński Grzegorz

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

252

Tyrluk-Krajewska Anna

IV Wydział Cywilny


253

Tyszka Jacek

XXIV Wydział Cywilny


254

Urbańska Sylwia

II Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

255

Wachowicz-Mazur Agnieszka

IV Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

256

Wadowski Bolesław

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


257

Wagner Rafał

I Wydział Cywilny


258

Waseńczuk Katarzyna

II Wydział Cywilny


259

Wasilewska Marzena

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP 

260

Wawrowski Jan

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

261

Wehner Remigiusz

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

262

Wehner Beata

XIX Wydział Wizytacyjny


263

Wieczorek Urszula

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń


264

Wielgolewska Anna

XVIII Wydział Karny


265

Wierciszewska-Chojnowska Anna

XII Wydział Karny


266

Więckowska Maria

XIX Wydział Wizytacyjny


267

Wiśniewska Izabella

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


268

Wiśniewska  Agnieszka

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


269

Wiśniewska-Sadomska Joanna

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

270

Witkowska Maria

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


271

Witkowska Ewa

III Wydział Cywilny


272

Włodarczyk Monika

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

273

Włodarczyk Janusz

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


274

Wojciechowski Tomasz

II Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

275

Wojtysiak Piotr

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


276

Wójcik Magdalena

VIII Wydział Karny


277

Wronka Ewa

XXI Wydział Pracy


278

Wróblewska Katarzyna

X Wydział Karny-Odwoławczy


279

Wróblewska-Dubiel Katarzyna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

280

Wybraniec  Dorota

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

281

Wyrembak-Gastoł Marzena

IV Wydział Cywilny


282

Wysokińska-Walczak Agnieszka

XII Wydział Karny 


283

Zakrzewska Agnieszka

X Wydział Karny-Odwoławczy


284

Zalewski Janusz

VIII Wydział Karny


285

Zaremba Hubert

X Wydział Karny-Odwoławczy


286

Zborzyńska Anna

XX Wydział Gospodarczy


287

Zegadło Robert

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


288

Zgiet-Zawadzka Maria

XVI Wydział Gospodarczy


289

Zielińska Joanna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij