Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Lista sędziów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


 

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Wydział


1

Ambroziak Agnieszka

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

2

Antosiewicz Magdalena

II Wydział Cywilny


3

Badowska Danuta

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


4

Bajak Jacek

I Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

5

Baran Agnieszka

XX Wydział Gospodarczy


6

Bartosiewicz Katarzyna

XVI Wydział Gospodarczy


7

Bartoszewska Anna

IV Wydział Cywilny


8

Bator-Ciesielska Anna

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

9

Beczek Waldemar

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


10

Bedyńska-Abramczyk Agnieszka

XXIV Wydział Cywilny


11

Bednarczyk Piotr

XXV Wydział Cywilny


12

Bitner Joanna

III Wydział Cywilny


13

Błażejczyk Anna

XXV Wydział Cywilny


14

Bojańczyk Katarzyna

XXIV Wydział Cywilny


15

Bojarczuk Piotr

X Wydział Karny- Odwoławczy


16

Bołonkowski Jan

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

17

Bronowicka Edyta

XX Wydział Gospodarczy


18

Budzianowska Barbara

XXIV Wydział Cywilny


19

Bujok Krystyna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


20

Capałowska Katarzyna

VIII Wydział Karny


21

Celej Marek

XII Wydział Karny


22

Chazan Bernard

II Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

23

Chłopecka Bożena

I Wydział Cywilny


24

Chmiel Grzegorz

III Wydział Cywilny


25

Chmielewski Krzysztof

X Wydział Karny- Odwoławczy


26

Cieszko Janusz

IX Wydział Karny-Odwoławczy


27

Cylc Ewa

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana  do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

28

Cywińska Ewa

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


29

Czyżewska Dorota

XXI Wydział Pracy


30

Dąbrowska Urszula

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

31

Dąbrowski Dariusz

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

32

Delalicz de Laval Dorota

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


33

Derejczyk Agnieszka

IV Wydział Cywilny


34

Dobieszewska Hanna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


35

Dobosz Paweł

XVIII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

36

Dobrzańska Magdalena

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


37

Doleżal Michał

IX Wydział Karny-Odwoławczy


38

Domańska Agnieszka

XII Wydział Karny


39

Dominiak Monika

XXIV Wydział Cywilny


40

Du Château Paweł

XVIII Wydział Karny


41

Dudziuk Maria

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

42

Dziachan Lidia

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


43

Dziekańska Alicja

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


44

Dzierżko Beata

XVI Wydział Gospodarczy


45

Falkowska Iwona

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

46

Feliga Przemysław

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

47

Fidrysiak Grzegorz

IX Wydział Karny-Odwoławczy


48

Fiedorowicz Ewa

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

49

Figura Magdalena

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


50

Fronczak Agnieszka

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


51

Fronczyk Alicja

I Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

52

Fryc Artur

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

53

Gal Tomasz

XXV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

54

Gałas Anna

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

55

Gąciarek Piotr

XII Wydział Karny


56

Gąsior Hubert

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

57

Gierzyński Bogdan

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


58

Gocławska Elwira

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


59

Godlewska Irena

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


60

Górecka Anita

XXI Wydział Pracy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

61

Górna Bożena

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


62

Góźdź Sylwia

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

63

Grabowska Joanna

XIX Wydział Wizytacyjny


64

Grajek Monika

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

65

Grochowicz Tomasz

VIII Wydział Karny


66

Grunwald Danuta

IX Wydział Karny-Odwoławczy


67

Gruszczyński Maciej

VIII Wydział Karny


68

Grzegorzewska Iwona

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

69

Grzybczak-Stachyra Agnieszka

VII Wydział Cywilny Rejestrowy 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

70

Gulbinowicz Magdalena

XIX Wydział Wizytacyjny


71

Gutkowska Beata

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


72

Herman Beata

XIX Wydział Wizytacyjny


73

Hrycaj Anna

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

74

Hudała Leszek

XII Wydział Karny


75

Hut Joanna

IX Wydział Karny-Odwoławczy


76

Idzikowska Urszula

XXIV Wydział Cywilny


77

Iwanowska Renata

XVI Wydział Gospodarczy


78

Iwańska Marzena

XX Wydział Gospodarczy


79

Iwaszko Mariusz

X Wydział Karny-Odwoławczy


80

Iwaszko Anna

XX Wydział Gospodarczy


81

Jackowski Mariusz

X Wydział Karny-Odwoławczy


82

Janas Anna

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie

83

Janicki Bartosz

XXVI Wydział Gospodarczy


84

Jankowska Monika

X Wydział Karny-Odwoławczy


85

Jankowska-Bebeszko Wanda

X Wydział Karny-Odwoławczy


86

Jarmołowicz-Łochańska Bogusława

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

87

Jarosz Agnieszka

XII Wydział Karny


88

Jaskłowski Tomasz

IV Wydział Cywilny


89

Jończyk Ewa

III Wydział Cywilny


90

Kachnowicz Danuta

XII Wydział Karny


91

Kacperska Marietta

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


92

Kalata Dorota

XXV Wydział Cywilny


93

Kieta Paweł

XXIII Wydział Gospodarczy- Odwoławczy


94

Kiper Ewa

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


95

Kiper Jerzy

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

96

Kisiel Katarzyna

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

97

Klimowicz Łukasz

XXVI Wydział Gospodarczy


98

Kluz Piotr

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Kierownik Szkolenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie

99

Kluziak Małgorzata

XXI Wydział Pracy

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

100

Kobus Tomasz

XVIII Wydział Karny

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

101

Kochan Grzegorz

XXI Wydział Pracy


102

Kociołek Marian

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

103

Komorowicz Agnieszka

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


104

Konopka Iwona

IX Wydział Karny-Odwoławczy


105

Kopacz Renata

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


106

Kornaszewska-Kostaniak Małgorzata

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


107

Korzeń Joanna

III Wydział Cywilny


108

Kosicka Małgorzata

XXI Wydział Pracy


109

Kowalik Anna

XVI Wydział Gospodarczy


110

Kowalik Danuta

XXV Wydział Cywilny


111

Krasnodębski  Andrzej

XVIII Wydział Karny


112

Kruczkowska Joanna

III Wydział Cywilny


113

Kruszyński Maciej

XX Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

114

Kubczak Magdalena

IV Wydział Cywilny


115

Kubica Andrzej

XXIII Gospodarczy-Odwoławczy


116

Kujawa Iwona

XXI Wydział Pracy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

117

Kulma Sylwia

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

118

Kurkowska Eliza

II Wydział Cywilny


119

Kurc-Mazurkiewicz Magdalena

XX Wydział Gospodarczy


120

Kuryłek Andrzej

I Wydział Cywilny


121

Latosińska Renata

XXV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

122

Ledzion Izabela

XVIII Wydział Karny


123

Lewandowska Jolanta

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


124

Ligoń-Krawczyk Ewa

I Wydział Cywilny


125

Litwiniec Bernard

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


126

Łabuda Jacek

XX Wydział Gospodarczy


127

Ładak Beata

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


128

Łazarska Aneta

XXIII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy


129

Łączyńska-Mendakiewicz Aleksandra

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


130

Łubowski Dariusz

VIII Wydział Karny


131

Łukaszewicz Monika

XVIII Wydział Karny


132

Łukaszuk Agnieszka

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

133

Machnio Sławomir

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


134

Machoń Joanna

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


135

Maciejowska Joanna

IV Wydział Cywilny

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

136

Magdziarz Izabela

XVIII Wydział Karny


137

Majewska Magdalena

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

138

Makowski Arkadiusz

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


139

Malinowska Ewa

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

140

Malinowski Adam

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

141

Małek Wojciech

VIII Wydział Karny


142

Maniecka-Tomiczek Maria

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


143

Marek-Trocha Jolanta

XVIII Wydział Karny


144

Matlak Agnieszka

III Wydział Cywilny


145

Mączkowska Małgorzata

II Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

146

Michalska-Proć Anna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


147

Misztela-Leszczyńska Anna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


148

Miśkiewicz Grzegorz

XII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

149

Miśkowiec Bożena

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

150

Młyński Rafał

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


151

Myśliwska Urszula

X Wydział Karny-Odwoławczy


152

Najjar Beata

VIII Wydział Karny

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

153

Nałęcz Magdalena

XXIII Wydział Gospodarczy–Odwoławczy 

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

154

Napiórkowska-Piłat Kamila

VIII Wydział Karny

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

155

Niezabitowska-Nowakowska Monika

VIII Wydział Karny


156

Nowak Beata

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


157

Nowakowska Anna

XIX Wydział Wizytacyjny


158

Obszyńska-Małocha Aneta

IX Wydział Karno-Odwoławczy
159

Olczak-Dąbrowska Dagmara

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

160

Olejnik-Tyszka Renata

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

161

Opiłowska-Starzec Dorota

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


162

Orłowski Kazimierz

XXV Wydział Cywilny

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

163

Owczarewicz Agnieszka

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

164

Pałdyna Tomasz

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

165

Parczewska Katarzyna

XIX Wydział Wizytacyjny


166

Parzyszek Leszek

XII Wydział Karny


167

Patulski Bogumił

XXI Wydział Pracy


168

Pawłowska Monika

XXVI Wydział Gospodarczy

Kierownik Szkolenia
Koordynator ds. mediacji

169

Perdion - Kalicka Małgorzata

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

170

Petryna Krzysztof

IX Wydział Karny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

171

Piasecka Maria

XIX Wydział Wizytacyjny


172

Piber Wiktor

XXIII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy


173

Pietrzyk Bożenna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


174

Piotrowski Michał

XVIII Wydział Karny


175

Piwowarska Beata

XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych


176

Piwowarun-Kołakowska Joanna

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

177

Podedworny Zbigniew

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


178

Pogorzelska Anna

XXV Wydział Cywilny


179

Polakowski Marcin

II Wydział Cywilny


180

Popielarska Monika

XIX Wydział Wizytacyjny


181

Proniewska Eliza

X Wydział Karny-Odwoławczy


182

Przybylski Mirosław

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

183

Ptaszek Anna

VIII Wydział Karny


184

Puchalska Grażyna

X Wydział Karny-Odwoławczy


185

Puchalska Renata

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

186

Pusz-Florkiewicz Dagmara

IX Wydział Karny-Odwoławczy


187

Pyszków Maria

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


188

Pyzio Paweł

XXIV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

189

Rachocka Anna

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

190

Radlińska Dorota

XII Wydział Karny


191

Radojewska Agnieszka

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

192

Radomińska Małgorzata

X Wydział Karny- Odwoławczy


193

Rafałko Agnieszka

III Wydział Cywilny


194

Rękosiewicz Witold

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


195

Roszkowska-Matusik Magdalena

X Wydział Karny- Odwoławczy


196

Rowicki Marcin

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

197

Rudziński Oskar

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


198

Rzepkowska-Żuk Anna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


199

Rzewuska Bożena

XXI Wydział Pracy


200

Rzewuska Izabella

IX Wydział Karny-Odwoławczy


201

Sadowska Marta

XVI Wydział Gospodarczy


202

Sajur-Kordula Magdalena

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

203

Sawa Monika

XXI Wydział Pracy


204

Schab Piotr

X Wydział Karny-Odwoławczy

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

205

Sędrowska Ada

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

206

Siemianowicz-Orlik Małgorzata

XXIII Gospodarczy - Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

207

Sieradz Joanna

XX Wydział Gospodarczy


208

Skalska Monika

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


209

Skwara Cezary

XVI Wydział Gospodarczy


210

Sławińska Małgorzata

II Wydział Cywilny

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie,
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

211

Smaga Karol

IV Wydział Cywilny


212

Smoderek Maja

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

213

Sobczak-Barańska Alina

XVIII Wydział Karny


214

Sobieszczański Andrzej

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


215

Sobkowicz Małgorzata

IV Wydział Cywilny


216

Sobkowicz Marek

IX Wydział Karny-Odwoławczy


217

Solka Mariusz

III Wydział Cywilny


218

Stasiów Katarzyna

XII Wydział Karny


219

Staszewska Joanna

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

220

Stawecka Krystyna

XXV Wydział Cywilny

delegowana  do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

221

Sterkowicz Andrzej

IV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

222

Stokowska-Komorowska Dorota

XXIV Wydział Cywilny


223

Strączyńska Anna

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

224

Szanciło Anna

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

225

Szarek Dorota

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

226

Szczęch Maciej

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń


227

Szczurowska Emilia

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

228

Szczurowski Tomasz

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

229

Szewczyk-Kubat Adrianna

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

230

Szkandera Anna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


231

Szulewicz Ireneusz

XVIII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

232

Szumniak  Izabela

VIII Wydział Karny


233

Szuwarowska Monika

XX Wydział Gospodarczy


234

Szymacha-Zwolińska Anna

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

235

Szymkiewicz-Trelka Małgorzata

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


236

Śliwińska-Stępień Magdalena

XVI Wydział Gospodarczy


237

Talarczyk Ewa

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

238

Techman Agnieszka

IX Wydział Karny-Odwoławczy


239

Teofilak Ewa

XVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP 

240

Toczyńska Karolina

XXVI Wydział Gospodarczy


241

Tomczyk-Zięba  Marzena

XII Wydział Karny


242

Trautman Dorota

XIX Wydział Wizytacyjny

Rzecznik prasowy ds. cywilnych,

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

243

Tuleya Igor

VIII Wydział Karny


244

Turek Maria

VIII Wydział Karny


245

Turliński Andrzej

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

246

Tyliński Grzegorz

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

247

Tyrluk-Krajewska Anna

IV Wydział Cywilny


248

Tyszka Jacek

XXIV Wydział Cywilny


249

Urbańska Sylwia

II Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

250

Wachowicz-Mazur Agnieszka

IV Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

251

Wadowski Bolesław

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


252

Wagner Rafał

I Wydział Cywilny


253

Waseńczuk Katarzyna

II Wydział Cywilny


254

Wasilewska Marzena

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

255

Wawrowski Jan

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

256

Wehner Remigiusz

XVIII Wydział Karny

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

257

Wehner Beata

IX Wydział Karny-Odwoławczy


258

Wieczorek Urszula

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń


259

Wielgolewska Anna

XVIII Wydział Karny


260

Wierciszewska-Chojnowska Anna

XIX Wydział Wizytacyjny


261

Więckowska Maria

XIX Wydział Wizytacyjny


262

Wiśniewska Izabella

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


263

Wiśniewska  Agnieszka

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


264

Wiśniewska-Sadomska Joanna

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

265

Witkowska Maria

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


266

Witkowska Ewa

III Wydział Cywilny


267

Włodarczyk Monika

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

268

Włodarczyk Janusz

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


269

Wojciechowski Tomasz

II Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

270

Wojtysiak Piotr

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


271

Wójcik Magdalena

VIII Wydział Karny


272

Wronka Ewa

XXI Wydział Pracy


273

Wróblewska Katarzyna

X Wydział Karny-Odwoławczy


274

Wróblewska-Dubiel Katarzyna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

275

Wybraniec  Dorota

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

276

Wyrembak-Gastoł Marzena

IV Wydział Cywilny


277

Wysokińska-Walczak Agnieszka

XII Wydział Karny 


278

Zakrzewska Agnieszka

X Wydział Karny-Odwoławczy


279

Zalewski Janusz

VIII Wydział Karny


280

Zaremba Hubert

X Wydział Karny-Odwoławczy


281

Zborzyńska Anna

XX Wydział Gospodarczy


282

Zegadło Robert

XIX Wydział Wizytacyjny


283

Zgiet-Zawadzka Maria

XVI Wydział Gospodarczy


284

Zielińska Joanna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij