Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Lista sędziów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


 

Sędzia Sądu Okręgowego                             w Warszawie

Wydział


1

Ambroziak Agnieszka

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

2

Antosiewicz Magdalena

II Wydział Cywilny


3

Asłanowicz Paulina

I Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

4

Badowska Danuta

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


5

Bajak Jacek

I Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

6

Baran Agnieszka

XX Wydział Gospodarczy


7

Bartosiewicz Katarzyna

XVI Wydział Gospodarczy


8

Bartoszewska Anna

IV Wydział Cywilny


9

Bator-Ciesielska Anna

XII Wydział Karny

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

10

Beczek Waldemar

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


11

Bedyńska-Abramczyk Agnieszka

XXIV Wydział Cywilny


12

Bednarczyk Piotr

XXV Wydział Cywilny


13

Bitner Joanna

III Wydział Cywilny


14

Błażejczyk Anna

XXV Wydział Cywilny


15

Bojańczyk Katarzyna

XXIV Wydział Cywilny


16

Bołonkowski Jan

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

17

Bronowicka Edyta

XX Wydział Gospodarczy


18

Budzianowska Barbara

XXIV Wydział Cywilny


19

Bujok Krystyna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


20

Capałowska Katarzyna

VIII Wydział Karny


21

Celej Marek

XII Wydział Karny


22

Chazan Bernard

II Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

23

Chłopecka Bożena

I Wydział Cywilny


24

Chmiel Grzegorz

III Wydział Cywilny


25

Chmielewski Krzysztof

X Wydział Karny- Odwoławczy


26

Cieszko Janusz

IX Wydział Karny-Odwoławczy


27

Cylc Ewa

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana  do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

28

Cywińska Ewa

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


29

Czyżewska Dorota

XXI Wydział Pracy


30

Dąbrowiecka Janina

XXV Wydział Cywilny


31

Dąbrowska Urszula

XX Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

32

Dąbrowski Dariusz

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

33

Delalicz de Laval Dorota

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


34

Derejczyk Agnieszka

IV Wydział Cywilny


35

Dobieszewska Hanna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


36

Dobosz Paweł

XVIII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

37

Dobrzańska Magdalena

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


38

Doleżal Michał

IX Wydział Karny-Odwoławczy


39

Domańska Agnieszka

XII Wydział Karny


40

Dominiak Monika

XXIV Wydział Cywilny


41

Du Château Paweł

XVIII Wydział Karny


42

Dudziuk Maria

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

43

Dymek Krystyna

XXV Wydział Cywilny


44

Dziachan Lidia

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


45

Dziekańska Alicja

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


46

Dzierżko Beata

XVI Wydział Gospodarczy


47

Falkowska Iwona

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

48

Feliga Przemysław

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

49

Fidrysiak Grzegorz

IX Wydział Karny-Odwoławczy


50

Fiedorowicz Ewa

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

51

Figura Magdalena

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


52

Fronczak Agnieszka

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


53

Fronczyk Alicja

I Wydział Cywilny


54

Fryc Artur

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

55

Gal Tomasz

XXV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

56

Gałas Anna

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

57

Gąciarek Piotr

XII Wydział Karny


58

Gąsior Hubert

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

59

Gierzyński Bogdan

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


60

Gocławska Elwira

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


61

Godlewska Irena

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


62

Górecka Anita

XXI Wydział Pracy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

63

Górna Bożena

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


64

Góźdź Sylwia

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

65

Grabowska Joanna

XIX Wydział Wizytacyjny


66

Grajek Monika

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

67

Grochowicz Tomasz

VIII Wydział Karny


68

Grunwald Danuta

IX Wydział Karny-Odwoławczy


69

Gruszczyński Maciej

VIII Wydział Karny


70

Grzegorzewska Iwona

XX Wydział Gospodarczy


71

Grzybczak-Stachyra Agnieszka

VII Wydział Cywilny Rejestrowy 

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

72

Gulbinowicz Magdalena

XIX Wydział Wizytacyjny


73

Gutkowska Beata

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


74

Herman Beata

XIX Wydział Wizytacyjny


75

Hrycaj Anna

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości


76

Hudała Leszek

XII Wydział Karny


77

Hut Joanna

IX Wydział Karny-Odwoławczy


78

Idzikowska Urszula

XXIV Wydział Cywilny


79

Iwanowska Renata

XVI Wydział Gospodarczy


80

Iwańska Marzena

XX Wydział Gospodarczy


81

Iwaszko Mariusz

X Wydział Karny-Odwoławczy


82

Iwaszko Anna

XX Wydział Gospodarczy


83

Jackowski Mariusz

X Wydział Karny-Odwoławczy


84

Janas Anna

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie

85

Janicki Bartosz

XXVI Wydział Gospodarczy


86

Jankowska Monika

X Wydział Karny-Odwoławczy


87

Jankowska-Bebeszko Wanda

X Wydział Karny-Odwoławczy


88

Jarmołowicz-Łochańska Bogusława

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


89

Jarosz Agnieszka

XII Wydział Karny


90

Jaskłowski Tomasz

IV Wydział Cywilny


91

Jaworska-Świniarska Hanna

XXV Wydział Cywilny


92

Jończyk Ewa

III Wydział Cywilny


93

Kachnowicz Danuta

XII Wydział Karny


94

Kacperska Marietta

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


95

Kalata Dorota

XXV Wydział Cywilny


96

Kieta Paweł

XXIII Wydział Gospodarczy- Odwoławczy


97

Kiper Ewa

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


98

Kiper Jerzy

XXVI Wydział Gospodarczy


99

Kisiel Katarzyna

XX Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

100

Klimowicz Łukasz

XXVI Wydział Gospodarczy


101

Kluz Piotr

IX Wydział Karny-Odwoławczy

 Kierownik Szkolenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie

102

Kluziak Małgorzata

XXI Wydział Pracy

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

103

Kobus Tomasz

XVIII Wydział Karny


104

Kochan Grzegorz

XXI Wydział Pracy


105

Kociołek Marian

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

106

Komorowicz Agnieszka

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


107

Konopka Iwona

IX Wydział Karny-Odwoławczy


108

Kopacz Renata

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


109

Kornaszewska-Kostaniak Małgorzata

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


110

Korzeń Joanna

III Wydział Cywilny


111

Kosicka Małgorzata

XXI Wydział Pracy


112

Kowalik Anna

XVI Wydział Gospodarczy


113

Kowalik Danuta

XXV Wydział Cywilny


114

Krasnodębski  Andrzej

XVIII Wydział Karny


115

Kruczkowska Joanna

III Wydział Cywilny


116

Kruszyński Maciej

XX Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

117

Kubczak Magdalena

IV Wydział Cywilny


118

Kubica Andrzej

XXIII Gospodarczy-Odwoławczy


119

Kujawa Iwona

XXI Wydział Pracy

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

120

Kulma Sylwia

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

121

Kurkowska Eliza

II Wydział Cywilny


122

Kurc-Mazurkiewicz Magdalena

XX Wydział Gospodarczy


123

Kuryłek Andrzej

I Wydział Cywilny


124

Lasota Bożena

XXV Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

125

Latosińska Renata

XXV Wydział Cywilny


126

Ledzion Izabela

XVIII Wydział Karny


127

Leszczyńska-Furtak Ewa

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Rzecznik prasowy ds. karnych,
delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

128

Lewandowska Jolanta

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


129

Ligoń-Krawczyk Ewa

I Wydział Cywilny


130

Litwiniec Bernard

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


131

Łabuda Jacek

XX Wydział Gospodarczy


132

Ładak Beata

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


133

Łazarska Aneta

XXIII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy


134

Łączyńska-Mendakiewicz Aleksandra

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


135

Łubowski Dariusz

VIII Wydział Karny


136

Łuczak Sylwia

XXV Wydział Cywilny


137

Łukaszewicz Monika

XVIII Wydział Karny


138

Łukaszuk Agnieszka

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

139

Machnio Sławomir

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


140

Machoń Joanna

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


141

Maciejowska Joanna

IV Wydział Cywilny

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

142

Magdziarz Izabela

XVIII Wydział Karny


143

Majewska Magdalena

V Wydział Cywilny-Odwoławczy


144

Makowski Arkadiusz

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


145

Malinowska Ewa

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

146

Malinowski Adam

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

147

Małek Wojciech

VIII Wydział Karny


148

Maniecka-Tomiczek Maria

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


149

Marek-Trocha Jolanta

XVIII Wydział Karny


150

Matlak Agnieszka

III Wydział Cywilny


151

Mączkowska Małgorzata

II Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

152

Michalska-Proć Anna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


153

Misztela-Leszczyńska Anna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


154

Miśkiewicz Grzegorz

XII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

155

Miśkowiec Bożena

V Wydział Cywilny-Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

156

Młyński Rafał

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


157

Myśliwska Urszula

X Wydział Karny-Odwoławczy


158

Najjar Beata

VIII Wydział Karny

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie

159

Nałęcz Magdalena

XXIII Wydział Gospodarczy–Odwoławczy 

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

160

Napiórkowska-Piłat Kamila

VIII Wydział Karny

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

161

Niezabitowska-Nowakowska Monika

VIII Wydział Karny


162

Nowak Beata

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


163

Nowakowska Anna

XIX Wydział Wizytacyjny


164

Obszyńska-Małocha Aneta

IX Wydział Karno-Odwoławczy
165

Olczak-Dąbrowska Dagmara

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

166

Olejnik-Tyszka Renata

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

167

Opiłowska-Starzec Dorota

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


168

Orłowski Kazimierz

XXV Wydział Cywilny

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

169

Owczarewicz Agnieszka

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

170

Pałdyna Tomasz

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

171

Parczewska Katarzyna

XIX Wydział Wizytacyjny


172

Parzyszek Leszek

XII Wydział Karny


173

Patulski Bogumił

XXI Wydział Pracy


174

Pawłowska Monika

XXVI Wydział Gospodarczy

Kierownik Szkolenia
Koordynator ds. mediacji

175

Perdion - Kalicka Małgorzata

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

176

Petryna Krzysztof

IX Wydział Karny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

177

Piasecka Maria

XIX Wydział Wizytacyjny


178

Piber Wiktor

XXIII Wydział Gospodarczy – Odwoławczy


179

Pietrzyk Bożenna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


180

Piotrowski Michał

XVIII Wydział Karny


181

Piwowarska Beata

XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych


182

Piwowarun-Kołakowska Joanna

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

183

Podedworny Zbigniew

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


184

Pogorzelska Anna

XXV Wydział Cywilny


185

Polakowski Marcin

II Wydział Cywilny


186

Popielarska Monika

XIX Wydział Wizytacyjny


187

Proniewska Eliza

X Wydział Karny-Odwoławczy


188

Przybylski Mirosław

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

189

Ptaszek Anna

VIII Wydział Karny


190

Puchalska Grażyna

X Wydział Karny-Odwoławczy


191

Puchalska Renata

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

192

Pusz-Florkiewicz Dagmara

IX Wydział Karny-Odwoławczy


193

Pyszków Maria

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


194

Pyzio Paweł

XXIV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

195

Rachocka Anna

XX Wydział Gospodarczy


196

Radlińska Dorota

XII Wydział Karny


197

Radojewska Agnieszka

X Wydział Karny-Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

198

Radomińska Małgorzata

X Wydział Karny- Odwoławczy


199

Rafałko Agnieszka

III Wydział Cywilny


200

Rękosiewicz Witold

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


201

Roszkowska-Matusik Magdalena

X Wydział Karny- Odwoławczy


202

Rowicki Marcin

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

203

Rudziński Oskar

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


204

Rzepkowska-Żuk Anna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


205

Rzewuska Bożena

XXI Wydział Pracy


206

Rzewuska Izabella

IX Wydział Karny-Odwoławczy


207

Sadowska Marta

XVI Wydział Gospodarczy


208

Sajur-Kordula Magdalena

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

209

Sawa Monika

XXI Wydział Pracy


210

Schab Piotr

X Wydział Karny-Odwoławczy

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

211

Sędrowska Ada

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie

212

Siemianowicz-Orlik Małgorzata

XXIII Gospodarczy - Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

213

Sieradz Joanna

XX Wydział Gospodarczy


214

Skalska Monika

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


215

Skwara Cezary

XVI Wydział Gospodarczy


216

Sławińska Małgorzata

II Wydział Cywilny

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie,
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

217

Smaga Karol

IV Wydział Cywilny


218

Smoderek Maja

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

219

Smołucha Jadwiga

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

220

Sobczak-Barańska Alina

XVIII Wydział Karny


221

Sobieszczański Andrzej

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


222

Sobkowicz Małgorzata

IV Wydział Cywilny


223

Sobkowicz Marek

IX Wydział Karny-Odwoławczy


224

Solka Mariusz

III Wydział Cywilny


225

Stasiów Katarzyna

XII Wydział Karny


226

Staszewska Joanna

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

227

Stawecka Krystyna

XXV Wydział Cywilny


228

Sterkowicz Andrzej

IV Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

229

Stokowska-Komorowska Dorota

XXIV Wydział Cywilny


230

Strączyńska Anna

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

231

Szanciło Anna

XX Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

232

Szanciło Tomasz

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

233

Szarek Dorota

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

234

Szczęch Maciej

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń


235

Szczurowska Emilia

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

236

Szczurowski Tomasz

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy

Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

237

Szewczyk-Kubat Adrianna

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

238

Szkandera Anna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych


239

Szulewicz Ireneusz

XVIII Wydział Karny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

240

Szumniak  Izabela

VIII Wydział Karny


241

Szuwarowska Monika

XX Wydział Gospodarczy


242

Szymacha-Zwolińska Anna

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

243

Szymkiewicz-Trelka Małgorzata

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


244

Śliwińska-Stępień Magdalena

XVI Wydział Gospodarczy


245

Talarczyk Ewa

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

246

Techman Agnieszka

IX Wydział Karny-Odwoławczy


247

Teofilak Ewa

XVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP 

248

Toczyńska Karolina

XXVI Wydział Gospodarczy


249

Tomczyk-Zięba  Marzena

XII Wydział Karny


250

Trautman Dorota

XIX Wydział Wizytacyjny

Rzecznik prasowy ds. cywilnych,

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

251

Tuleya Igor

VIII Wydział Karny


252

Turek Maria

VIII Wydział Karny


253

Turliński Andrzej

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

254

Tyliński Grzegorz

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

255

Tyrluk-Krajewska Anna

IV Wydział Cywilny


256

Tyszka Jacek

XXIV Wydział Cywilny


257

Urbańska Sylwia

II Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

258

Wachowicz-Mazur Agnieszka

IV Wydział Cywilny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

259

Wadowski Bolesław

XXIII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy


260

Wagner Rafał

I Wydział Cywilny


261

Waseńczuk Katarzyna

II Wydział Cywilny


262

Wasilewska Marzena

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

263

Wawrowski Jan

XVI Wydział Gospodarczy

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

264

Wehner Remigiusz

IX Wydział Karny-Odwoławczy

Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

265

Wehner Beata

XIX Wydział Wizytacyjny


266

Wieczorek Urszula

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń


267

Wielgolewska Anna

XVIII Wydział Karny


268

Wierciszewska-Chojnowska Anna

XII Wydział Karny


269

Więckowska Maria

XIX Wydział Wizytacyjny


270

Wiśniewska Izabella

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych


271

Wiśniewska  Agnieszka

V Wydział Cywilny- Odwoławczy


272

Wiśniewska-Sadomska Joanna

V Wydział Cywilny- Odwoławczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

273

Witkowska Maria

XVII Wydział (Sąd) Ochrony Konkurencji i Konsumentów


274

Witkowska Ewa

III Wydział Cywilny


275

Włodarczyk Monika

XIX Wydział Wizytacyjny

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

276

Włodarczyk Janusz

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych


277

Wojciechowski Tomasz

II Wydział Cywilny

delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie  na podstawie art.77 § 9 USP

278

Wojtysiak Piotr

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


279

Wójcik Magdalena

VIII Wydział Karny


280

Wronka Ewa

XXI Wydział Pracy


281

Wróblewska Katarzyna

X Wydział Karny-Odwoławczy


282

Wróblewska-Dubiel Katarzyna

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

283

Wybraniec  Dorota

XXVI Wydział Gospodarczy

delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77 § 9 USP

284

Wyrembak-Gastoł Marzena

IV Wydział Cywilny


285

Wysokińska-Walczak Agnieszka

XII Wydział Karny 


286

Zakrzewska Agnieszka

X Wydział Karny-Odwoławczy


287

Zalewski Janusz

VIII Wydział Karny


288

Zaremba Hubert

X Wydział Karny-Odwoławczy


289

Zborzyńska Anna

XX Wydział Gospodarczy


290

Zegadło Robert

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy


291

Zgiet-Zawadzka Maria

XVI Wydział Gospodarczy


292

Zielińska Joanna

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij